EDUCACIÓN FÍSICA NO IES ILLA DE SAN SIMÓN
EDUCACIÓN FÍSICA NO IES ILLA DE SAN SIMÓN
Faster, Higher, Stronger
 

1º ESO
2º ESO
Venbida do Departamento
A Educación Física é unha materia imprescindible na formación do alumnado. Queremos con esta ferramenta facilitar o proceso de ensinanza-aprendizaxe e que os momentos lectivos se corventan en momentos de actividade física e disfrute. Como norma xeral, o alumnado chega ás clases de Educación Física moi motivado e queremos dar un pequeno impulso para mellorar esa motivación.
Selección balonmán
Pon aquí otro título
Esta es una zona editable donde puedes escribir el texto que quieras, cambiar el color de la letra, su tamaño y su tipografía. Escribe aquí lo que quieras. Esta es una zona editable donde puedes escribir el texto que quieras, cambiar el color de la letra, su tamaño y su tipografía. Escribe aquí lo que quieras.